Vídeos

FORVALUE

Presentación

Fases del proyecto

Participación activa

Modelos

Programa de cooperación Interreg VA España-Portugal

POPTEC

Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020
Contacto
  • Tel. +34 881 99 72 76

  • forvalue.agacal@xunta.gal

  • Axencia Galega da Calidade Alimentaria – Agacal

    Av. Camiño Francés, 10 – Baixo
    Santiago de Compostela
    (A Coruña) – España

Síguenos